กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3

เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง ต.นาเรียง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี - แสวง ศรีธรรมบุตร
ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560