ตารางการเลือกผักและผลไม้ตามฤดูกาล

ตารางการเลือกผักและผลไม้ตามฤดูกาล

การกินผักและผลไม้ที่ดี คือกินตามฤดูกาล เพราะพืชเหล่านี้สามารถงอกงามได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิตใด ๆ นอกจากอร่อย ได้รสตามธรรมชาติแล้ว ยังปลอดภัยอีกด้วย

ซึ่งเราสามารถเลือกบริโภคผักและผลไม้ตามฤดูกาลได้จากตารางนี้