กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2

ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี - สุขะชัย ศุภศิริ

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560