สรุปผลโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 จ.สระบุรี
5 มี.ค. 2565

สรุปผลโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 จ.สระบุรี

วิธีการเดินทาง

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 ภายใต้แนวคิด “9 ปีแห่ง​พลัง​สามัคคี ​ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ตอกย้ำความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมเดินหน้าส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นทางรอดที่ยั่งยืนในทุกวิกฤต

กิจกรรมงานสรุปผล

 

กำหนดการกิจกรรมงานสรุปผลโครงการฯ

 

Q&A

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมงานสรุปผล จ.สระบุรี

กิจกรรมงานสรุปผล จ.สระบุรี