“รวมพลังสู้โควิด-19” สู่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จ.สระบุรี
10 ต.ค. 2564

“รวมพลังสู้โควิด-19” สู่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จ.สระบุรี

วิธีการเดินทาง

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 ภายใต้แนวคิด “9 ปีแห่ง​พลัง​สามัคคี ​ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ตอกย้ำความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมเดินหน้าส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นทางรอดที่ยั่งยืนในทุกวิกฤต

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 ขยายผลแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19” จากการรับมือวิกฤตโควิด-19 สู่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่ จ.สระบุรี โดยร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนล้อมศรีรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา “โคกนาศัย” ด้วยการส่งมอบชุดยังชีพ น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า และชุดดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยสีเขียวที่พักรักษาตัวที่บ้าน หรือกล่องกรีนบ็อกซ์ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของเครือข่ายลุ่มน้ำป่าสัก ที่นอกจากจะสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นในภาวะวิกฤตได้อีกด้วย

นับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา แคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19” โดยศูนย์ช่วยโควิด-19 ของเครือข่ายกสิ   กรรมธรรมชาติ (คกช.) ในหลากหลายพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการแจกจ่ายน้ำต้มสมุนไพร 7 นางฟ้า ตะกร้าปันสุข และกล่องกรีนบ็อกซ์ ไปแล้วเป็นจำนวนมาก

เมื่อเกิดอุกทกภัยและมีผู้ประสบอุทกภัยในลุ่มน้ำป่าสักเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ช่วยโควิด-19 ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ.สระบุรี นำโดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนล้อมศรีรินทร์ จ.สระบุรี (อ.บุญล้อม เต้าแก้ว) จึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือเครือข่ายในจ.สระบุรี ที่ประสบอุทกภัยซึ่งยังไม่มีหน่วยงานราชการเข้าไปดูแล ในเรื่องของสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และยาสมุนไพร จากนั้นจึงประสานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

แคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19” จึงได้ขยายการดำเนินงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา “โคกนาศัย” ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  ของวนิดา ศรีเม่น  (กำนันไก่) ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือลูกบ้านในตำบลม่วงงามและตำบลรอยต่อที่ถูกน้ำท่วม และออกไปแจกจ่ายอาหารและสิ่งของยังชีพแก่ผู้ที่เดือดร้อน โดยศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วม เพราะทำโคก หนอง นา (หลุมขนมครกหลุมแรกของโครงการตามรอยพ่อฯ) นับเป็นการตอกย้ำว่าศาสตร์พระราชาสามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งได้จริง

แผนที่

นำทางใน Google

“รวมพลังสู้โควิด-19” สู่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จ.สระบุรี

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 ขยายผลแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19” จากการรับมือวิกฤตโควิด-19 สู่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่ จ.สระบุรี