บุญเลี้ยง รื่นมาลัย

บุญเลี้ยง รื่นมาลัย

ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 

เมื่อมีโคก หนอง นา จึงไม่แล้ง ความสุขจึงเกิดขึ้นที่นี่ 

ป้าเปี๊ยกคนขยัน ทั้งทำการเกษตรและขายก๋วยเตี๋ยว แต่ยิ่งทำ กลับมีหนี้สินพอกพูน เพราะต้องซื้อต้องจ้างทุกอย่าง จนต้องกู้ยืมเงินรายวัน ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวตามมา ป้าเปี๊ยกมาลวกก๋วยเตี๋ยวช่วยงานโครงการฯ ในปี 1 เห็นคนอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมขุดหลุมขนมครกกัน จึงเกิดความสนใจมาเรียนรู้บ้าง

จากผืนดิน 3 ไร่ ที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำทุกฤดูแล้ง ในวันนี้ ปรับเปลี่ยนเป็น โคก หนอง นา และปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง มีหนองน้ำที่ไม่แล้งอีกต่อไป จากรายได้ปีละ 2 ครั้ง ที่เมื่อได้มาก็ไม่พอใช้หนี้ เปลี่ยนเป็นสร้างผลผลิตที่ให้รายได้ ทั้งผักสารพัดชนิดและไข่ไก่ ให้เก็บไปขายได้ทุกวันจนใกล้ปลดหนี้ เหนืออื่นใด ครอบครัวมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ป้าเปี๊ยกยังติดตามและมาร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ